Staten met behulp van munt Bosnische inwisselbare mark